Illustasjonsbilde

REACT verktøykasse

REACT er forkortelsen for den engelske tittelen: Relatives Education And Coping Toolkit. Den norske versjonen vil bruke det samme navnet.

REACT er et mestringsverktøy for pårørende der du får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller internett.

Dersom du er pårørende til en person som er i behandling for en psykoselidelse, og ønsker et tilbud om veiledning gjennom REACT, anbefaler vi deg å ta kontakt med behandlingsstedet for å høre om dette er et tilbud som gis til pårørende der ditt familiemedlem er i behandling.

REACT er utformet som en verktøykasse, for familiemedlemmer og venner av personer som møter på utfordringer i en tidlig fase av psykiske lidelser som er forbundet med psykose.

Verktøykassen og behandlingstilbudet du nå er en del av, er utviklet av psykologer, leger, sykepleiere og pårørende til personer med psykose.

Verktøykassen inneholder mye informasjon og noen små oppgaver som kan være til hjelp når du skal ta i bruk denne informasjonen. Du kan velge om du vil gjøre oppgavene som blir gitt i de ulike kapitlene i verktøykassen, som du også finner i nedlastbare versjoner her:

REACT-Arbeidsark_2023

Du kan hoppe over de oppgavene som ikke føles relevante for deg.

Gjør de oppgavene du tror du kan ha nytte av. Det er fint om du noterer ned svar og spørsmål du lurer på relatert til de ulike oppgavene og delene. Da vil du lettere kunne huske og diskutere de temaene som er aktuelle for deg med REACT – veilederen din.

Tilbakemeldinger på reacttolkit.no

Dersom du har tilbakemeldinger på innholdet i reacttoolkit.no, det være seg spørsmål, feil av alle slag – store som små, mangler eller behov; Ikke nøl med å gi oss beskjed. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få.

Send det gjerne til uxgjek@ous-hf.no

Tusen takk!