Behandlingsalternativer

Når du har åpnet denne delen, er det sannsynligvis fordi du vil vite mer om hvilke behandlingstilbud som finnes for deg og personen du er pårørende til. I denne delen vil vi beskrive de ulike behandlingsalternativene for deg, og hvordan du kan få tilgang på dem.

Denne filmen er laget av Sykehuset i Vestfold og er et tillegg til det opprinnelige REACT verktøyet utviklet i England. Filmen publiseres som en del av den norske versjonen med tillatelse fra Lancashire Care NHS Foundation Trust.

Vi har fokusert på de mest sentrale behandlingstilbudene hos et velfungerende TIPS-team. Kanskje er du interessert i andre tilnærminger, som for eksempel alternativ behandling. Disse tilbys i liten grad i norsk helsevesen.

Hvordan finner jeg ut hvilke behandlingsformer vi bør få tilbud om?

Helsedirektoratet(HD) har utarbeidet noen retningslinjer for hva slags behandling du og personen du er pårørende til bør få tilbud om. Disse retningslinjene har relevans for alle psykoselidelser.

Ifølge HDs retningslinjer bør personer med psykose og deres pårørende få tilbud om

  • Tilgang til et TIPS-team
  • Vurdering og oppfølging av fagpersoner.
  • Effektiv medisinering.
  • Psykologisk behandling, særlig kognitiv atferdsterapi (KAT).
  • Pårørende bør få tilbud om omsorgskartlegging, støtte og hjelp ved behov.

Lenke til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Hva synes du om Helsedirektoratets retningslinjer?

Gjør gjerne notater i oppgave 34 i del 10 i REACT permen din
Last ned: Oppgave 34

Hvilke behandlingsformer har du og/eller personen du er pårørende til fått tilbud om?

Fyll gjerne ut skjema i oppgave 35 i del 10 i REACT permen din
Last ned: Oppgave 35

Her er en liste over vanlige behandlingsformer. Kryss av for dem du eller personen du er pårørende til mottar eller allerede har mottatt. Var det til hjelp? Er det noen behandlingsformer du ønsker å få mer informasjon om?

BehandlingsformMottattTil hjelp? (J/N)Ønsker mer informasjon
Ønsker mer informasjon
Navngitt primærkontakt
Navngitt primærkontakt
Kognitiv atferdsterapi
Familiesamarbeid
Kunstterapi
Dramaterapi
Jobbveiledning
Musikkterapi
Arbeidsrettede tiltak
Dagtilbud
Hjelp med rus/alkoholmisbruk
Aktivitetsgrupper
Trening
Oppfølging av somatisk helse
Vekt/ernæring
Andre behandlingsformer (spesifiser gjerne)

Du vil kanskje snakke med REACT-veilederen din eller primærkontakten om noen av disse. Ytterligere informasjon finner du i del 12 – ”Ressursoversikt»