Kunstterapi

Det finnes et visst grunnlag for å hevde at kunstterapi kan redusere symptomer (særlig negative symptomer) forbundet med psykose. Man antar at kunstterapi kan være til hjelp på mange forskjellige måter, for eksempel:

10-palette

  • Man får anledning til å uttrykke seg og kommunisere med andre mennesker, når det kan være vanskelig å snakke.
  • Man får hjelp til å forstå sine egne opplevelser.
  • Man får hjelp til å forstå følelser som dukker opp i den kreative prosessen.

 

 

Hva skjer i kunstterapi?

Kunstterapi tilbys noen ganger individuelt, men som regel i grupper. Nøkkelen til prosessen er at man utvikler tillitsbaserte forhold til andre. Selv om seansene ofte består av å skape noe (kunst, musikk, dans), fokuseres det ikke på å produsere noe som skal ha høy kvalitet, men på prosessen med å uttrykke ideer og følelser. Derfor kreves ingen forkunnskap eller erfaring.

Hvordan få tilbud om kunstterapi?

Det er ikke alltid TIPS tilbyr kunstterapi, men hvis du eller personen du er pårørende til er interessert i å få vite mer om denne metoden, anbefaler vi å ta det opp med primærkontakten, så kan dere finne ut hvilke tilbud som er tilgengelige gjennom frivillige lag og organisasjoner. Legg merket til at det bare finnes grunnlag for å si at disse tilnærmelsene har effekt på personer med psykose hvis terapeuten er utdannet kunstterapeut.