Andre typer støtte

Det er mange ting du kan gjøre for å mestre ditt eget stress.

Disse er beskrevet i detalj i «Stressmestring – å tenke annerledes» og «Stressmestring – å gjøre ting annerledes». Noen ganger trenger du hjelp fra andre mennesker.

Samtaleterapi

I samtaleterapi snakker du med en fagperson om det som er vanskelig, i trygge omgivelser. Samtaleterapeutene vil hjelpe deg med å utforske ulike muligheter, men de vil ikke legge føringer på hva du faktisk skal gjøre. Du kan spørre fastlegen din om henvisning til samtaleterapi. Det finnes også private psykologer og psykiatere,  hvis du ønsker å benytte dette, men dette kan være mer kostbart.