Medikamenter

De mest brukte medisiner i behandling av psykosesymptomer er:

 • Antipsykotika.
 • Antidepressiva
 • Stemningsstabiliserende midler
 • Andre.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om et spesielt medikament, må du lese brukerveiledningen eller slå dem opp i www.felleskatalogen.no. Det er vel verdt å legge merke til at de fleste medikamenter har to navn – navnet på virkestoffet og navnet på medisinen.

Hvordan virker medisinene?

Medisiner påvirker signalstoffene (nevrotransmittere) i hjernen. I hjernen finnes signalstoffer, ulike kjemiske forbindelser som transporterer meldinger rundt i hjernen. Ved psykisk sykdom antar man at forstyrrelser i signalstoffenes aktivitet forårsaker symptomene på psykose. Medisiner reduserer symptomene ved at de påvirker overføringen av signalstoffene. Andre ting som påvirker aktiviteten til signalstoffene kan være mat, trening, samtaleterapi osv.

Denne filmen er laget av Sykehuset i Vestfold og er et tillegg til det opprinnelige REACT verktøyet utviklet i England. Filmen publiseres som en del av den norske versjonen med tillatelse fra Lancashire Care NHS Foundation Trust.

Hva er fordelene og ulempene ved å ta medisiner?

Når man skal velge om man skal begynne på medisiner eller ikke, må man veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. De viktigste fordelene og ulempene er listet opp nedenfor. Det kan være nyttig å ha en forståelse av disse, særlig hvis personen du er pårørende til nekter å ta medisiner.

Fordeler ved medisinbruk

 • Reduserer risiko for tilbakefall
 • Reduserer psykotiske opplevelser
 • Forbedrer humøret
 • ”Roer ned” atferd
 • Gir bedre søvnkvalitet.

Ulemper ved bruk av medisiner

 • Trøtthet
 • Sug etter kaloririk mat (kan føre til vektøkning)
 • Man mister de positive aspektene ved psykotiske opplevelser
 • Følelse av at de påvirker ens identitet – er jeg ”gal”?
 • Det er vanskelig å huske å ta tablettene
 • Krever jevnlige helseundersøkelser og blodprøver
 • Medisinene har ikke optimal effekt for alle
 • Frykt for å bli forgiftet eller påtvunget en ”kjemisk tvangstrøye”.

Hva kan man gjøre for at det skal bli enklere å ta medisiner?

 • Det må kanskje mange forsøk til for å finne den medisinen som virker best, med færrest mulig bivirkninger. Å endre tidspunktet for når man tar medisinen kan også hjelpe. Snakk med psykiateren om dette.
 • Du bør få tydelig informasjon om hvorfor en medisin skrives ut, og virkningen av den.
 • Bruk påminnelser, som for eksempel mobilvarsler eller dosetter.
 • Prøv alternativ medisinform, som for eksempel mikstur, smeltetablett eller depotinjeksjon.

Å håndtere bivirkninger

Det er visse ting du og personen du er pårørende til kan gjøre for å håndtere bivirkninger. For eksempel:

 • Hvis personen går opp i vekt kan han eller hun få hjelp til å trene og sette opp en diett. Spør en ernæringsfysiolog ved behov.
 • Hvis personen er trøtt, kan han eller hun få hjelp til å planlegge når medisinen skal tas og ha et regelmessig søvnmønster. Psykiateren kan gi råd om dette.
 • Hva er fordelene og ulempene for personen du er pårørende til?