Fremtiden

Du har sannsynligvis forestilt deg hvordan fremtiden ser ut for personen du er pårørende til og hans eller hennes sykdom. Det er veldig vanskelig å forutsi noe om fremtiden eller «prognosen» når det gjelder psykose.

I denne delen vil du få noe informasjon om mulige utfall av psykosen. Det kan kanskje hjelpe deg og personen til å tenke over målene deres for fremtiden.

I denne delen handler det om:

* Fremtidige mål og rekonvalesens.

* Å holde seg frisk.

* Å gå videre.

Informasjonssone

  • Noen personer blir helt friske etter en psykotisk episode og opplever aldri psykotiske symptomer igjen. De er ofte ikke i kontakt med den psykiatriske helsetjenesten.
  • Andre vil kunne oppleve nye «episoder», med tilbakefall av symptomer, men vil ellers være friske, og i stand til å leve et fullverdig og tilfredsstillende liv.
  • Et mindretall må leve med psykotiske symptomer som ikke forsvinner. Men også i denne gruppen er det mange som takler sykdommen godt og lever fullverdige liv.

Ingen kan fortelle deg hva som etter all sannsynlighet vil skje i fremtiden. Dette kan være veldig frustrerende, og svarene du får om fremtiden vil kanskje virke vage. Den gode nyheten er at fremtiden kan være like lys for en person som har opplevd psykose som for en person uten psykose.