Utenfor den psykiatriske helsetjenesten

Når en person er veldig syk vil vedkommende og hans eller hennes familie ofte få veldig mye å gjøre med tjenester innen psykisk helsevern. Under bedringsprosessen vil andre former for oppfølging overta mer og mer.

Dere vil for eksempel møte andre aktører eller tjenester som tilbyr hensiktsmessig oppfølging av deg og personen du er pårørende til:

* Økonomisk støtte

* Arbeid

* Utdanning og opplæring

* Sosial støtte

* Sport og trening

Snakk gjerne med REACT-veilederen din om dette, og kanskje kan du få hjelp til å finne et tilbud som passer for deg.