Egenevaluering

Noen spørsmål om bedring:

Skriv gjerne  svarene dine i oppgave 40 i kapittel 11.
Last ned:  Oppgave 40

Hvordan vil du beskrive bedringsprosessen for personen du er pårørende til?

Hvordan har dine mål for personen endret seg? Hva var de før, og hva er de nå?

Hvordan vil du beskrive bedringsprosessen for ditt eget vedkommende?

Hva er dine bedringsmål? (Disse kan være både kortsiktige og langsiktige)

Selv om de fleste forstår hva som menes med bedring, kan det være vanskelig å peke på nøyaktig hva den vil innebære for deg og familien din, og hvordan dine mål har endret seg i løpet av prosessen. Du kan ta opp disse spørsmålene med REACT-veilederen din, det vil kanskje kunne bidra til at du får mer klarhet i det.

 

Hvis du ønsker å lese om bedringsprosessen (recovery) fra psykiske helseproblemer, kan du se denne artikkelen fra nettstedet til NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for pykisk helsearbeid).