Egenevaluering

Det er ikke alltid pårørende får anledning til å være med på å sette opp en handlingsplan.

Noen pårørende synes det er lite fruktbart å tenke på muligheten for tilbakefall. Andre synes det er for opprørende å snakke om. I noen familier vil det ikke være mulig å samarbeide om en plan, på grunn av kompliserte relasjoner. Det er viktig at man begrenser forsøket på å sette opp en plan til riktige tidspunkter, og at det skjer med alles samtykke. Hvis det ikke er riktig å gjøre det her og nå, kan dere være noe dere kan ta opp igjen på et senere tidspunkt.

Gjør deg gjerne notater i oppgave 41 kapittel 11.
Last ned: Oppgave 41

Har dere en handlingsplan mot tilbakefall i deres familie?

Hvis ikke: Tror du det ville være nyttig å sette opp en?

Hva ville eventuelt fordelene ved en slik plan ha vært?

Du kan ta opp disse spørsmålene med REACT-veilederen din.