Egenevaluering

Gjør deg gjerne notater i oppgave 39 i kapittel 11.
Last ned: Oppgave 39

Tenk på din situasjon og sykdommen til personen du er pårørende til;

Hvilke tanker gjør du deg om hans/hennes fremtid?

Hvilke beskjeder har du fått om hans/hennes fremtid?

Det vil kanskje være nyttig å ta opp disse beskjedene med REACT-veilederen din, og tenke på hvor informasjonen kom fra og hvor nøyaktig den er. Da vil du kanskje få hjelp til å få klarhet i eventuell forvirring, hvis du har fått forskjellige beskjeder.