Håndtere kriser

Hvis du har valgt å lese denne delen for å få hjelp eller veiledning, har du kanskje allerede måttet håndtere en krise forårsaket av sykdommen, eller andre problemer som den personen du er pårørende til måtte ha.

Eller du har kanskje så vidt unngått en krise, eller du mistenker kanskje at personen som lider av psykose kan være spesielt sårbar.

I denne delen vil vi sette søkelyset på ferdigheter og strategier som kan hjelpe deg med å håndtere en krise. Det er fornuftig å sette denne kunnskapen i i sammenheng med del 9 – Hva menes med psykisk helsevern, og hvordan får jeg den hjelpen jeg trenger?

Har du noen ganger følelsen av at du bare går fra den ene krisen til den andre her i livet?

Krisesituasjoner er normale. De inntreffer med jevne mellomrom. De kan for eksempel være:

 • Kjøleskapet går i stykker på julaften.
 • Vesken din, med alle kredittkortene i, blir stjålet.
 • Reiseselskapet ditt går konkurs dagen før du skal reise på din andre bryllupsreise.

 

Alle disse katastrofene kan være en prøve på din evne til å takle en krise. Å ta seg av eller bo sammen med noen som har en psykotisk lidelse, kan også påføre deg belastninger i form av uforutsette hendelser. Vi vet at forløpet i en begynnende psykose kan være vanskelig å forutse. Å ha en psykotisk lidelse kan noen ganger gjøre personen mer sårbar for:

 • Selvskading.
 • Desorganisert eller uforutsigbar oppførsel.
 • Å bli offer for en kriminell handling eller at noen utnytter seg av personen.
 • Brudd i relasjoner.
 • Hjemløshet.
 • Alvorlig forsømmelse av seg selv.
 • Opphør av eller sviktende oppfølging av behandling.
 • Plutselig tilbakevendende symptomer eller sykdom.

Alle disse punktene kan potensielt sett oppleves som en krise, og ha negative konsekvenser for:

 • Personen med psykose
 • Deg selv
 • Familie og venner