Andre mennesker som kan være til hjelp

Akuttmottaket ved den lokale legevakten. Hvis den du er pårørende til nekter å bli med deg til legevakten, kan det være mulig å få snakke med en psykiater. Vær oppmerksom på at du kanskje vil måtte vente lenge på å få en avtale.

Nødnummeret. Hvis det er snakk om en nødsituasjon …
Når det er alvorlig fare for liv, helse eller eiendom, blir du kanskje nødt til å ringe nødnummeret. Dette kan være veldig vanskelig hvis det er snakk om et familiemedlem. Hvis Pål Dahl kjører avgårde med familiens bil når han er full og syk, utsetter han seg selv og andre mennesker for fare. Den potensielle faren for Pål og andre mennesker trumfer andre hensyn, for eksempel at Pål mister førerkortet eller blir sint på sine nærmeste. Uheldigvis er ikke Påls tilfelle unikt; 40 prosent av alle med psykose i en tidlig fase har på ett eller annet tidspunkt kontakt med politiet.

Det er på tide å ringe politiet når:

* Personen angriper eller truer folk med vold.

* Personen planlegger eller gjør forberedelser til å skade seg selv.

* Personen har fått tak i våpen eller farlige stoffer.

* Du mistenker at vedkommende er ansvarlige for en alvorlig forbrytelse.

* Personen er borte, og det er ikke vanlig.

Det er på tide å ringe ambulanse når:

* Du mistenker at personen har tatt en overdose eller er forgiftet.

* Personen har forsøkt å skade seg selv alvorlig, men har feilet eller blitt avbrutt.

* Personen er så forvirret av psykosen at de er truende til å begå farlige, impulsive handlinger.