Egenevaluering

Bruk noen minutter på å tenke gjennom sykdommen til personen du har omsorg for og krisene du har måttet håndtere, eller kriser du frykter kan inntreffe i fremtiden.

Når du har tenkt gjennom disse krisene, kan du gjøre noen notater om dem i oppgave 14 i kapittel 5
Last ned: Oppgave 14

Kriser som har inntruffet

Kriser som kan inntreffe

Du vil kanskje diskutere disse med REACT-veilederen din.