Informasjonssone

Personlige ferdigheter du trenger for å overleve en krise.

Fremstå mest mulig rolig

* Selv om du ikke føler deg rolig, så forsøk å se rolig ut!

* Ikke invader folk, gi dem rom.

* Rolig musikk, dempet belysning, behagelig stol.

* Avverg krangling.

* Lytt i stedet for å snakke.

 

 

Å takle sinne og aggresjon

* Forsøk å ikke virke sint selv.

* Sjekk kropsspråket ditt – unngå peking eller knyttede never.

* Unngå forlenget øyekontakt.

* Ikke vær nedlatende, unngå at vedkommende mister ansikt eller bli ydmyket.

* Prøv å forstå hvorfor vedkommende er så sint.

* Ikke vær dømmende og ikke kom med trusler om å ringe politiet.

* Ikke kom med nøytral informasjon, som f.eks. ”Når den typen ting skjer, ringer man vanligvis politiet.”

Sinnemestring

Bekymrer du deg for hvordan du vil takle en krisesituasjon, eller for hva slags hjelp du vil kunne få?

Diskuter gjerne disse bekymringene med REACT-veilederen eller primærkontakten.