Informasjonssone

Personlige ferdigheter du trenger for å overleve en krise.

Fremstå mest mulig rolig

* Selv om du ikke føler deg rolig, så forsøk å se rolig ut!

* Ikke invader folk, gi dem rom.

* Rolig musikk, dempet belysning, behagelig stol.

* Avverg krangling.

* Lytt i stedet for å snakke.

 

 

Å takle sinne og aggresjon

* Forsøk å ikke virke sint selv.

* Sjekk kropsspråket ditt – unngå peking eller knyttede never.

* Unngå forlenget øyekontakt.

* Ikke vær nedlatende, unngå at vedkommende mister ansikt eller bli ydmyket.

* Prøv å forstå hvorfor vedkommende er så sint.

* Ikke vær dømmende og ikke kom med trusler om å ringe politiet.

Sinnemestring

Bekymrer du deg for hvordan du vil takle en krisesituasjon, eller for hva slags hjelp du vil kunne få?

Diskuter gjerne disse bekymringene med REACT-veilederen eller primærkontakten.