Møt Jan Johansen

Jan Johansen er REACT-programmets helse- og sikkerhetsekspert

Han skal være din veileder i krisehåndtering.

Johansen skal geleide deg gjennom krisehåndteringsprosessen ved å bruke familien Dahl som eksempel. De havner alltid i krisesituasjoner. De har lært seg å håndtere dem nokså godt, og stort sett vender livet tilbake til normalen. Johansen, derimot, er full av gode råd for hvordan de fortsatt kan redusere antall kriser og følgene av dem.

 

 

De viktige trinnene er …

Jan Johansen

  • Forutsi

  • Forebygge

  • Planlegge

  • Håndtere

  • Lære

La oss først møte familien Dahl. Deretter kan vi se på hvordan de jobber seg gjennom en krise, trinn for trinn.