Refleksjonsøvelse

Her kan du notere deg dine tanker under oppgave 16 i kapittel 5.
Last ned: Oppgave 16

Har du ringt nødnummeret på grunn av psykosesymptomer hos personen du er pårørende til?

Ja/nei

På hvilken måte var nødetaten til hjelp ?

Angrer du på at du involverte nødetaten?

Du vil kanskje ta opp det å involvere nødetatene med REACT-veilederen din

I en krisesituasjon

De fleste kriser vi møter på er mindre alvorlige, men som Jan Johansen ville ha sagt:

”Uansett hvor mye vi gjør for å forhindre krisesituasjoner, kan de forekomme innimellom likevel. Her er mine viktigste tips for å håndtere og overleve en krise.”

”Det er ikke en krise hvis det ikke er fare for et negativt utfall.”

Med andre ord, ting kan gå galt.

I en krisesituasjon må du jobbe fort for å sikre et godt utfall. Uheldigvis har krisesituasjoner det med å inntreffe når det er vanskelig å få tak i hjelp, for eksempel om natten. Det er en god idé å ha en tydelig plan for hva du vil gjøre i en slik situasjon.

Få tak i hjelp

Før du begynner:

* Forsøk å bevare roen.

* Få tak i alle relevante telefonnumre.

* Skriv ned viktig informasjon.

– Diagnose

– Medisiner

– Psykiater

– Primærkontakt

– Nøyaktig hva du tror det er fare for kan skje denne gangen

– Brukerens og andre pårørendes sårbarhet.

Hva du mener bør gjøres:

* Innleggelse på sykehus

* At noen bør komme på besøk

* Andre ting du kan anbefale

Hvem skal du kontakte?

Hvis du er ferdig med forberedelsesstadiet, bør kriseplan og eventuell egenerklæringen gi uttrykk for hvordan man får tak i krisehjelp. Forsøk disse numrene først. Når du forhandler med akuttemaet (eller andre aktører):

Dette bør du gjøre

* Tenk på hva du synes bør gjøres og forsøk å insistere på dette.

* Vær tydelig i forhold til hva farene er.

* Fortell dem at du ikke håndterer det hvis så er tilfelle.

* Skriv ned navnet på personen du snakker med.

* Skriv ned tidspunkt og detaljer fra alle samtaler.

* Insister på å snakke med en overordnet eller en leder på vakttelefonen hvis du ikke er fornøyd med hjelpen du får.

Dette bør du IKKE gjøre:

* Si deg enig i en fremgangsmåte hvis du føler at situasjonen fortsatt vil være risikabel.

* Overvurder din evne til å håndtere situasjonen.

ProblemLøsning
Mange fagpersoner er vant til vanskelige situasjoner og kan virke som om de ikke tar ditt problem på alvor.Fremhev farene: ikke bare for pasientens vedkommende, men for familien, barna, andre. Gi dem ansvaret for å løse situasjonen. Si: ”Jeg kan ikke håndtere det.” ”Jeg kan ikke ta ansvar.”
Du får råd om å ”vente og se”, men du føler at situasjonen dermed trolig vil forverres.Gjør det tydelig at situasjonen allerede er hinsides din families evne til å håndtere den og at det vil bli verre uten hjelp.
Du får råd om å følge kriseplanen eller egenerklæringen.Forklar enhver reservasjon du måtte ha i forhold til dette. Hvis du allerede har gjennomført planen og situasjonen har fortsatt å forverres, så forklar dette for dem.