Håndtere vanskelig atferd

Du har kanskje begynt på denne delen fordi personen du har omsorg for har forandret seg etter at han eller hun ble syk. Han eller hun har kanskje vært sint eller skapt problemer. Du er kanskje bekymret for at vedkommende drikker for mye eller bruker andre rusmidler. Kanskje politiet har måttet frakte personen hjem, eller kanskje vedkommende har brukt bilen uten tillatelse.

Det er ikke uvanlig at unge mennesker kan være litt opprørske og i opposisjon til det bestående. De kan prøve grenser og sette seg selv i farlige situasjoner. Men hvis de i tillegg har en psykose, vil ungdomstiden være desto mer vanskelig for dem, og de vil ha desto større vansker med å komme overens med andre.

I denne delen ønsker vi å hjelpe deg med å forstå problematisk atferd og tenke over noen nye strategier for å håndtere den.

Informasjonssone

Med professor Kvist

6-professor-indinoe

Opptil halvparten av unge personer med psykose vil ha hatt problemer med narkotika eller alkohol. For noen mennesker vil bruk av disse rusmidlene kunne utløse en psykose, men det er store individuelle forskjeller. Vi vet ikke nok til å si hvor skadelig dette er for den enkelte.

Å ha en psykotisk lidelse gjør et ungt menneske noe mer utsatt for å utføre en kriminell eller voldelig handling. Det øker imidlertid også sjansen for at personen selv blir et offer for en kriminell handling eller vold. Det siste er et større problem for mennesker med en psykotisk lidelse enn det første.

Omlag en tredjedel av alle som har psykotisk sykdom tar ikke medisinene sine på foreskrevet måte. Dette problemet er størst for menn, unge mennesker og personer som ikke helt forstår sykdommen sin.

De fleste familier som har omsorg for noen med psykose synes det er vanskelig å takle dette. Noen av de vanligste problemene er:

  • Økt spenning og uoverensstemmelser.
  • Å måtte kutte ned på betalt arbeid og få økonomiske bekymringer.
  • Problemer i relasjoner – både med ”pasienten” og andre familiemedlemmer.
  • Problemer med psykisk helsevern.
  • Bekymringer, stress og depresjon.