Egenevaluering

Bruk noen minutter på å tenke på personen du har omsorg for. Hvordan har sykdommen påvirket hans eller hennes oppførsel? Hvordan har det påvirket deg og resten av familien?

Nå kan du gjøre oppgave 19 i kapittel 6.
Last ned: Oppgave 19

Sett ring rundt alle de formene for atferd som du eller familien synes det er vanskelig å håndtere.

Han/hun …

Ruser seg

Truer eller er voldelig

Er ”klengete” eller har stort behov for bekreftelser

Kommer opp i problemer

Drikker for mye

Roter

Er sammen med en dårlig gjeng

Er til forlegenhet eller tiltrekker seg oppmerksomhet ute blant folk

Er irritabel

Har uvaner

Kan ikke håndtere penger

Snakker om døden og selvmord

 

Skriv ned annen atferd som plager deg, men som ikke står på listen.

Vi kommer tilbake til disse senere. I mellomtiden vil du kanskje snakke om de atferdstypene du synes er vanskeligst å håndtere med REACT-veilederen din.