Informasjonssone

Med professor Kvist

Før vi går videre til å tenke på problemene du skrev ned i begynnelsen av dette kapitlet, har professor Kvist satt opp en liste over regler for hva man bør og ikke bør gjøre når man står overfor problematferd. Vi vet at det aldri er så lett som det høres ut, og derfor har vi beskrevet det mer som en oppfordring med «prøv å» og «unngå helst å».

Prøv åUnngå helst å
Vise sympati og støtte. Prøv å forvisse deg om at personen føler at du forstår og elsker vedkommende. Du bryr deg virkelig om hvordan det går.Sy puter under armene på personen, eller skåne vedkommende for alt.Ta på deg personens problemer.
Hjelp vedkommende med praktiske gjøremål, som å få tak i medisiner, komme seg til avtaler, ordne med bolig og regninger.Skåne personen fra å måtte lære seg å gjøre disse tingene selv. Ta på deg ansvar som hører til behandlingsapparatet.Gi kontanter til mennesker som gjentatte ganger går tom for penger eller som bruker dem på illegale stoffer, alkohol eller gambling.
Ha en forventning om at personen respekterer vanlige grenser. Ha for eksempel nulltoleranse for trusler og vold.Ikke la personen bli beruset på alkohol eller andre rusmidler hjemme eller i nærheten av andre familiemedlemmer.Ha en forventning om at personen skal respektere grenser hvis du ikke gjør det. Bruke trusler eller vold. Ruse deg eller drikke mye selv.
Fortell personen hvordan atferden deres påvirker deg.Kritisere.
Si; Det gjorde meg veldig opprørt da du bannet til meg"eller"Vi kan ikke tolerere at du truer søsteren din på den måten"Si; Du respekterer ikke noen lenger""Det der var stygt å si til søsteren din"
Ta imot råd fra spesialister eller andre familier.Ha en forventing om at problemene vil forsvinne av seg selv eller skjule dem fra andre.
Gå din vei eller ta en pause hvis du føler deg stresset eller overveldet av en type atferd.Kall inn til familieråd for å diskutere saken når alle har roet seg ned.Takle problemet når du er stresset. Da risikerer du bare å bli sint og forverre situasjonen.
Be personen om å gjøre endringer som kanskje vil kunne forbedre egen atferd.Foreslå at den positive atferdsendringen knyttes til noe de liker å gjøre, som en shoppingtur eller å gå til frisøren.Vær konsekvent og forvent at man i det minste har gjort en ordentlig innsats om det ligger en forventning om belønning.Trygle, presse, bestikke eller godsnakke. Sikte mot ting som ikke har noen særlig sjanse for å kunne lykkes.Gi løfter du ikke kan overholde. Forvente raske endringer over natten.
Være til hjelp med personens behandlingsopplegg. Delta i grupper eller andre møter, som gjennomgang av behandlingsplanen, når du blir invitert. Hvis det er mulig, be om å få en egen kopi av planen hvis du ikke allerede har en. Kreve eller presse personen til å ta medisiner eller møte opp til behandling. Dette vil bare skade relasjonen deres på lang sikt.