Hva er psykose?

Du føler kanskje ikke at du fullt ut forstår hva psykose er. Eller kanskje du er blitt overveldet av all informasjonen, og ikke klarer å sortere ut hva som er viktig. I denne delen har vi som mål å gjøre saken litt klarere for deg.

Psykose er et psykisk helseproblem der personen synes å miste kontakten med virkeligheten.

Dette skjer vanligvis på følgende måter:

  • Personen tror på ting som andre mennesker vanligvis anser som usanne. Dette kalles gjerne vrangforestillinger.
  • Personen klarer ikke å tenke klart og høres dermed veldig uklar og forvirret ut. Dette kalles gjerne tankeforstyrrelser.
  • Personen opplever ting som ikke egentlig skjer, for eksempel kan vedkommende høre eller se ting som andre mennesker ikke hører eller ser. Dette kalles gjerne hallusinasjoner
Du vil også finne mye nyttig informasjon om psykose på nettportalen www.psykose-bipolar.no

Denne filmen er laget av TIPS Sør-Øst og er et tillegg til det opprinnelige REACT verktøyet utviklet i England. Filmen publiseres som en del av den norske versjonen med tillatelse fra Lancashire Care NHS Foundation Trust.

Egenevaluering

Noen av de vanligste symptomene og opplevelsene ved psykose finner du listet i skjemaet i oppgave 2, kapittel 2 i REACT – Arbeidsark.

Her kan du krysse av for det du tror din slektning/den du kjenner opplever. Anslå hvor mye du vet om hver opplevelse, på en skala fra 1–5. (1 = vet ikke så mye, 5 = vet veldig mye). Noter også gjerne ned noe om hvilken konsekvens disse opplevelsene har for deg og den det gjelder.

Skriv ned alle spørsmål du måtte ha om personens opplevelser i REACT – Arbeidsark, oppgave 2 kapittel 2.
Last ned: Oppgave 2

Vanlige opplevelser ved psykoseKryss avAnslå hvor mye du vet (1–5)Notater
Hører stemmer eller lyder som andre ikke kan høre (auditive hallusinasjoner)
Ser ting som andre ikke kan se (visuelle hallusinasjoner)
Uvanlige forestillinger (vrangforestillinger)
Har uklare tanker og er derfor vanskelig å følge i en samtale (tankeforstyrrelser)
Vanskeligheter med å komme overens med andre mennesker
Lite motivasjon eller energi
Deprimert eller nedstemt
Høy angstgrad (nervøsitet)
Manisk – svært oppstemt, overstadig, oppglødd
Mistenksom eller paranoid
Andre – list gjerne opp