Diagnoser og andre betegnelser på psykoseproblemer

Det finnes forskjellige typer psykose, med egne navn. Her er noen av diagnosene (og noen vanlige betegnelser) som kan omfatte psykosesymptomer. Kanskje noen av disse har blitt brukt for å beskrive opplevelsene til personen du er pårørende til?

Du kan gjerne gjøre deg notater i oppgave 3 i kapittel 2 i REACT – Arbeidsark
Last ned: Oppgave 3

DIAGNOSEHar dette blitt brukt?
Schizofreni
Schizo -affektiv forstyrrelse
Rusutløst psykose
Vrangforestillingslidelse
Psykotisk episode
Psykisk sammenbrudd
Bipolar lidelse
Nervøst sammenbrudd
Postpartum(fødsels-) psykose
Andre betegnelser, skriv dem gjerne inn

I skjemaet i permen din kan du skrive inn de diagnosene eller betegnelsene som den personen du er pårørende til har fått (hvis han eller hun har fått noen). Det kan være nyttig å notere hva du vet om den aktuelle diagnosen/betegnelsen og hva den innebærer for den personen du er pårørende til. Er vedkommende for eksempel er glad for å ha fått et navn som beskriver hans eller hennes symptomer, eller er vedkommende lei seg for å ha fått en diagnose/betegnelse på sine problemer? Hvis du føler deg usikker på hva du skal svare, kan du diskutere problemstillingen med REACT-veilederen.