Informasjonssone

Nå har du kanskje mange spørsmål, så la oss forsøke å besvare noen av dem …

Hvor vanlig er psykose?

Psykose er vanligere enn mange tror. Det er vanskelig å gi noen eksakte tall, men omlag tre av hundre mennesker vil oppleve en psykotisk episode på ett eller annet tidspunkt i livet. Det er størst sannsynlighet for at det vil inntreffe i tidlig voksen alder. De aller fleste som rammes vil bli helt friske igjen. Omlag 1/3 vil oppleve ytterligere psykiske helseproblemer. Det er derfor viktig at vi hjelper (Klinikk psykisk helse og rusbehandling ønsker å hjelpe) folk så tidlig som mulig, ettersom det kan bidra til å:

 • Redusere påvirkningen av psykose.
 • Bedre mulighetene for et godt liv
 • Redusere risiko for flere psykotiske episoder.

Hvordan er det å ha psykose?

Hvis du ønsker å sette deg inn i hvordan det er å ha psykose, er det en god idé å snakke med mennesker som har opplevd psykose selv. Disse personene er de virkelige ekspertene.

Har du spurt den personen du er pårørende til hvordan det er?

Har personen du er pårørende til fortalt deg om sykdommen sin?

Noter gjerne i REACT – Arbeidsark

Hvis det er vanskelig å snakke med personen du er pårørende til på det nåværende tidspunkt, kan det være et alternativ å lese personlige beretninger skrevet av mennesker med psykose, eller å se filmer som handler om hvordan det er å leve med psykose. Vi har ført opp noen slike i ressursdelen.

Animasjonsfilmen nedenfor forteller litt om hvordan psykose oppleves, om hva det er, og hva det ikke er.

Hva er årsaken til psykose?

Det er som regel ikke én, men flere årsaker til at man utvikler psykose. Disse årsakene kan dels handle om sårbarhet og dels om stress. Noen mennesker kan ha en høy sårbarhet for psykose, mens andre har lavere sårbarhet. Denne sårbarheten er ofte medfødt eller har oppstått tidlig i livet.

Likevel er ikke sårbarhet nok for å utvikle psykose. For de fleste som får en psykose for første gang, skjer dette i en periode der man opplever stress. Stress er alt som oppleves belastende, for eksempel å miste kontroll eller mislykkes med noe. Hva som oppleves som stress, er forskjellig fra person til person.

Mennesker som har høy sårbarhet for psykose tåler gjerne mindre stress enn de som har lav sårbarhet. Det er vanlig å tenke seg at sårbarheten forsterkes av det stresset man opplever, og at dette sammen kan føre til psykose.

Sårbarhet og stress kan handle om forskjellige ting. Her er noen eksempler:

Sårbarhet
 • Arvelig og medfødt sårbarhet – andre i familien har eller har hatt psykose.
 • Medfødt sårbarhet som ikke er arvelig. For eksempel kan mor ha vært syk under svangerskapet, eller det oppsto komplikasjoner under fødselen.
 • Traumer i barndommen – for eksempel seksuelle overgrep eller alvorlig mobbing.
Stress
 • Brudd med en kjæreste, miste noen du er glad i, konflikter med familie eller venner, ensomhet, at man ikke klarer studier eller jobb osv.
 • Store forandringer i livet – for eksempel å flytte til et fremmed sted, begynne studier, dra i militæret.
 • Traumer – for eksempel vold, overgrep, katastrofer og lignende.
 • Mangel på søvn, bruk av rusmidler, fysiske sykdommer.

Sannsynligheten for å utvikle psykose er større når man opplever alvorlig/mye stress og vonde følelser som angst, depresjon eller store svingninger i humøret. Stress som varer lenge øker også sjansen for psykose.

Faktorer som påvirker hjernen:

 • Gener/arv
 • Hjerneskade
 • Miljøgifter
 • Infeksjoner
 • Narkotiske stoffer
 • Alkohol

Faktorer som gjør oss stresset: 

 • Fattigdom
 • Levekår
 • Problemer på skole eller jobb
 • Mobbing
 • Traumer
 • Relasjoner