Nå er det tid for: FEIL ELLER FAKTA?

Psykose er et fenomen som folk generelt ikke vet så mye om, og det fremstilles ofte som verre enn det er av media. Her er noen vanlige forestillinger om psykose – se om du vet hvilke som er sanne og hvilke som er falske.

Nå kan du gjør oppgave 4 i kapittel 2 i REACT – Arbeidsark.
Last ned: Oppgave 4

VANLIGE OPPFATNINGERFAKTAFEIL
Personer med psykose blir aldri friske
Personer med psykose er farlige
Personer med psykose er eksepsjonelt kreative, kunstneriske eller intelligente
Psykose er arvelig
Personer med psykose må ta medisiner resten av livet
Psykose skyldes sviktende foreldre
Det er ingenting man kan gjøre for å hjelpe noen med psykose
Personer med psykose kalles psykopater
Personer med psykose er bare ”gale”
Personer med psykose har spaltede eller mulitple/flere personligheter
Personer med psykose vil aldri kunne leve et godt og fullverdig liv
Personer med psykose er late

Her kan du se på svarene FEIL eller FAKTA

”Personer med psykose blir aldri friske.”

Feil

Mange mennesker som opplever psykose blir friske igjen og lever fullverdige og GODE liv. For noen betyr dette at de aldri vil oppleve psykose igjen. For andre kan psykosen beskrives som ”episodisk” – noen ganger er psykosen til stede, andre ganger ikke. Bedring er en individuell reise og det vil variere hvordan man best kan være til støtte på ferden.

”Personer med psykose er farlige.”

Feil

Det overveldende flertall av mennesker med psykose er ikke farligere enn alle andre du kjenner. Uheldigvis blir psykose og vold ofte satt i sammenheng i media. For et lite mindretall av personer med psykose kan opplevelsene være så skremmende at de kan føle behov for å beskytte seg, og dette kan føre til at de kan bli aggressive mot andre.

”Personer med psykose er eksepsjonelt kreative, kunstneriske eller intelligente.”

Feil

Det finnes noen ekstremt kunstneriske, kreative og intelligente mennesker med psykose, men det finnes ikke noe tydelig belegg for å påstå at det forekommer oftere blant personer med psykose enn blant andre mennesker.

”Psykose kan være arvelig.”

Riktig

En person vil ha en økt risiko for å utvikle psykose hvis en av foreldrene eller en annen nær slektning har hatt psykose. Samtidig vet vi at arv alene er ikke noe til å utløse en psykose. Det er mange faktorer som skal til for at man blir syk.

”Personer med psykose må ta medisiner resten av livet.”

Feil

Noen personer med psykose tar aldri medisiner, mens andre tar det i en kort periode og slutter igjen når de blir friske. Andre trenger kontinuerlig medisinering, for å forhindre tilbakefall. Du finner mer utfyllende informasjon om medisinering i den del 10, ”Behandlingsalternativer”.

”Psykose skyldes at foreldrene har sviktet.”

Feil

Det finnes ikke belegg for å si at psykose skyldes foreldrene. Det er imidlertid mange foreldre som likevel tar på seg skyld, og som bekymrer seg for at andre også legger skylden på dem. Dette er en naturlig og veldig vanlig reaksjon.

”Det er ingenting man kan gjøre for å hjelpe noen med psykose.”

Feil

Det er mye pårørende kan gjøre for å hjelpe, og med denne verktøykassa ønsker vi å skissere det viktigste. Det finnes dessuten mange effektive behandlingsformer, deriblant medisinering og psykologiske terapiformer. Disse beskrives mer utførlig i del 10.

”Personer med psykose kalles psykopater.”

Feil

En psykopat er en person som utnytter andre mennesker slik de vil uten å føle samvittighetskval eller empati. Det er en veldig sjelden form for personlighetsforstyrrelse. Den overlapper ikke med psykose – begrepene er uheldigvis bare så like at det er lett å forveksle dem.

”Personer med psykose er bare ’gale’.”

Feil

Noen ganger kan en person med psykose ha en bisarr eller merkelig oppførsel. Denne oppførselen ville imidlertid ikke ha fremstått som ”galskap” hvis du forsto hva som foregikk inni hodet på dem. Når vi setter oss inn i hva psykosen er for personen som lider av det, kan atferd som fremstår som galskap bli forståelig.

”Personer med psykose har spaltede og/eller multiple personligheter.”

Feil

Dette er ofte slik film fremstiller personer med psykose, men spaltet og/eller multippel personlighetsforstyrrelse er i realiteten en veldig sjelden lidelse som overhodet ikke har forbindelse med psykose.

”Personer med psykose vil aldri kunne leve et godt og fullverdig liv.”

Feil

Mange blir helt friske igjen, mens andre vil måtte justere forventingene til livet, men fortsatt kunne få både jobb og familie, og oppnå suksess.

”Personer med psykose er late.”

Feil

Tap av motivasjon og mangel på energi kan være noen av symptomene på psykose, og det kan fremstå som latskap, men i realiteten er det en del av psykosen.