Hva er REACT?

REACT er en verktøykasse (selvhjelpspakke) for familiemedlemmer og venner av personer med en psykisk lidelse som innebærer psykotiske symptomer. Den er ment som en hjelp til å kunne håndtere utfordringer som oppstår på et tidlig tidspunkt. Verktøykassen er satt sammen av folk med ekspertise på feltet som psykologer, sykepleiere og pårørende til personer med psykose. Innholdet i verktøykassen er valgt ut på bakgrunn av:

  • Ferske forskningsfunn om hva som regnes som best behandling eller mest virksomme tiltak for pasienter med psykose.
  • Diskusjoner i grupper for pårørende til personer som gjennomgår en psykose. Disse gruppene har kommet med innspill til innhold, format og nyttige støttefunksjoner til verktøykassen.