Tilbakemeldinger på REACT

Vi ønsker dine tilbakemeldinger på REACT når du er ferdig med å bruke programmet og har benyttet deg av din veilder. Denne tilbakemeldingen betyr mye for oss. Det er tross alt du som er eksperten på hva som skal til for å gi et godt tilbud til pårørende.

Når du er ferdig med å bruke programmet vil du derfor få noen spørsmål via en sikker lenke, og vi vil svært gjerne at du svarer på denne. Det er fint om du noterer ned noen tanker du får underveis som du tenker vi kunne ha nytte av. Da er det lettere å skrive det inn når du blir bedt om å evaluere det.

Husk at all tilbakemelding er viktig, både det du satte pris på, og det du ønsker endret.