Hva finner du i REACT-pakken?

REACT En introduksjon

Det kan være lurt for alle å begynne med dette avsnittet, for her finner du en oversikt over hva verktøykassen kan brukes til, hvilke temaer den dekker, og du kan få hjelp til å tenke gjennom hva du ønsker å få ut av den.

Hva er psykose?

I denne delen forklarer vi noen av samlebetegnelsene på problemer som forbindes med psykose. Den skisserer hvordan hovedsymptomer ofte viser seg og hvordan noen av  disse  vil  påvirke familiemedlemmer og venner.

Å takle positive symptomer

I denne delen vil du lære mer om ”positive” symptomer på psykose, for eksempel vrangforestillinger og hallusinasjoner.

Å takle negative symptomer

Her får du hjelp til å forstå de «negative» symptomene som personer med psykose kan være plaget med, for eksempel manglende energi eller svekket konsentrasjonsevne.

Kognitive vansker

Her får du hjelp til å forstå hvilke kognitive vansker som kan oppstår hos personer med psykose, og hva du kan gjøre for å hjelpe til med disse.

Å håndtere kriser

Det er aldri lett å håndtere kriser. Her kan du lese om hvordan du kan snakke med akutteamet/helsetjenesten på en best mulig måte, og vi gir deg noen tips til hvordan du kan dempe gemyttene.

Å håndtere problematferd

Her kan du få hjelp til å forstå problematisk atferd og vurdere ulike alternativer å håndtere dette på.

Stressmestring – å tenke annerledes

Det er svært belastende å ha omsorg for et menneske med psykose, og det kan føre til mange fortvilte tanker. I denne delen får du hjelp til å oppdage slike tanker og begynne å endre på dem.

Stressmestring – å gjøre ting annerledes

I denne delen kan du lese om metoder for å forstå og mestre belastningen ved å være omsorgsperson.

Hva menes med psykisk helsevern og hvordan får du den hjelpen du trenger?

Det er ikke alltid like lett å navigere i helsetjenestene. Her vil vi hjelpe deg med å få oversikt over de tjenestene som tilbys personer med psykose og deres pårørende. Du finner også forklaringer på hvem de ulike spesialistene er og hva du kan forvente av dem.

Behandlingsalternativer

Her finner du en oversikt over behandlingstilbudet for psykosepasienter. Her beskrives forskjellige behandlingsformer, som medisinering, kognitiv terapi, kunstterapi og familietilbud.

Fremtiden

I denne delen kan du få hjelp til å tenke gjennom målsetningene dine, og hvor langt du tror den personen du er pårørende til kan komme.

Ressurser

Her finner du forslag til anbefalt videre lesning, lenker til aktuelle nettsider og hjelpetelefoner. Her kan du også lese andre pårørendes erfaringer fra tilsvarende situasjoner.

Ordliste

Her forklarer vi noen av de vanligste faguttrykkene som du sannsynligvis vil støte på.