Hva kan være til hjelp for deg?

Prøv deg på følgende øvelse for å komme i gang. Det kan være en idé å gå gjennom dette spørreskjemaet sammen med REACT-veilederen din.

Du finner skjemaet under oppgave 1 i kapittel 1 i REACT – Arbeidsark
Last ned: Oppgave 1

TemaViktig (kryss av)Hvor viktig (1-5)
Lære mer om hva psykose er
Forstå hvordan psykose påvirker familie og venner
Forslag til hvordan du kan håndtere vanskelige problemer eller typisk atferd
Teknikker for å endre på lite fruktbare tenkesett
Stressmestring og metoder for å ivareta deg selv
Forstå den psykiatriske helsetjenesten og hvordan du kan få best mulig hjelp av den
Lære mer om hvilke behandlingsformer som finnes for psykose, hvilke tilbud som finnes for familier, og hvordan dere kan få tilgang til dem
Se fremover – Videre støtte i rehabiliteringsfasen
Hvor du kan finne mer informasjon og hjelp