Hva om …

 …det er noe jeg ikke forstår i verktøykassen?

Noter gjerne det du vil spørre REACT-veilederen din om, neste gang dere er i kontakt.

…jeg ikke har tid til å bruke verktøykassen?

Mange har en travel hverdag, særlig når man har omsorg for et menneske som sliter med en psykoselidelse. Husk at du ikke trenger å gå gjennom alle kapitlene, men kan plukke ut temaene som er aktuelle for deg. Det kan også være verdt å tenke på hvilke tidspunkter på dagen du kan ha ro til å lese litt

…verktøykassen ikke dekker det jeg lurer på?

Hvis verktøykassen ikke dekker det du vil vite mer om, så kan du få hjelp av din REACT-veileder til å finne mer informasjon. Du vil også finne noe informasjon i lenkene til nettstedene som står oppgitt i ressursdelen (12).

…den personen jeg er pårørende til, som lider av psykose, ønsker å vite mer om hva dette handler om?

Vi ønsker at alle som jobber med psykoselidelser er gjort kjent med REACT. Verktøykassen inneholder ingen personlig eller konfidensiell informasjon om din slektning. Hvis den personen du er pårørende til bekymrer seg for noe av dette, kan du gjerne vise dem verktøykassen. Du kan gjerne drøfte hvordan du kan gjøre dette med din REACT-veileder .

…jeg kvier meg for å snakke om personlige anliggender med REACT-veilederen min i tilfelle vedkommende snakker om det med noen andre?

Veilederen forholder seg til taushetsplikten på lik linje med andre i helsevesenet. Det eneste er unntak i taushetsplikten; hvis det er umiddelbar risiko for at du eller noen andre kan komme til skade, vil man måtte informere den eller de som har behandlingsansvaret for ditt familiemedlem

…jeg ikke ønsker å gjøre øvelsene og oppgavene?

Hensikten med disse oppgavene er å gi deg en mulighet til å tenke gjennom det du har lært i de ulike kapitlene. Hvis du foretrekker å hoppe over dem og bare lese informasjonen, kan du selvfølgelig det.  Teoridelen og oppgavene utfyller hverandre, så vi håper du vil prøve å gjennomføre noen oppgaver, og de oppleves nyttig. Erfaringsmessig vet vi at ved å gjøre oppgavene får du en bedre innsikt i hvordan du kan dra nytte av informasjonen du tilegner deg via REACT.