Hvordan bruker jeg REACT?

REACT er et verktøy som skal være enkelt å ta i bruk på egenhånd hjemme.

REACT er en ressurs som kan brukes ved siden av andre hjelpetiltak. Det er ikke en erstatning for annen hjelp.

Du vil få en REACT-veileder, som kan hjelpe deg med å finne frem i verktøykassen og få best mulig utbytte av den. Denne personen vil avtale et møte for å forklare hva verktøykassen er og hvordan den virker, og deretter tilby jevnlig oppfølging over telefon i fire måneder. Det kan være fint å ha noen å snakke med underveis.

Verktøykassen består av flere kapitler. Du trenger ikke å lese gjennom alle fra begynnelse til slutt. Du kan begynne med det temaet som er mest aktuelt for deg her og nå. Dette vil naturligvis variere mye fra person til person. Erfaringsmessig vet vi at noen opplever et betydelig stress i forbindelse med psykose hos nære personer. Stress kan være overveldende. Da kan det for eksempel være en god ide å begynne med kapittel 8. Om du er mer i villrede om hva en psykose faktisk er, kan kapittel 2 være noe å begynne med.

Du må gjerne dele denne verktøykassen med andre familiemedlemmer eller nære venner som er i kontakt med pasienten du er pårørende for. Vår erfaring er at verktøykassen også kan hjelpe deg til å opparbeide et språk som kan gjøre det lettere ikke bare å snakke med hjelpeapparatet, men også andre personer. Det er ikke alltid så lett å kunne forklare dette for andre mennesker.

Du kan gjerne tipse andre pårørende slik at de kan ta kontakt med sitt DPS for dette tilbudet.