Hvorfor skulle pårørende eller venner ha behov for hjelp?

Mange som utvikler psykose bor hjemme sammen med familien, venner eller partnere. Psykosen påvirker alle disse personene.

Familie og venner er ofte til stor hjelp og støtte for den som blir syk. Samtidig kan det å stå nær noen som har en psykoselidelse være svært belastende. Her er noen utfordringer du kanskje står overfor:

  • Du prøver å forstå hva som skjer.
  • Du strever med å finne nøyaktig og pålitelig informasjon.
  • Du prøver å finne ut hvor du kan henvende deg for å få hjelp.
  • Du må lære deg å håndtere nye og vanskelige situasjoner.
  • Du må i tillegg mestre forpliktelser overfor jobb og andre familiemedlemmer.

Vi håper at denne verktøykassen kan bidra til at du kan unngå noe av stresset, bekymringene og forvirringen gjennom å gi deg noe av den informasjonen, veiledningen og støtten du trenger.