Hva menes med psykisk helsevern og hvordan får du den hjelpen du trenger?

Som pårørende kan ditt første møte med psykiske helseproblemer fortone seg som et forvirrende og stressende møte. Du vil bli stilt overfor atferd du kanskje ikke forstår og følelser du ikke har erfart tidligere. Psykisk helsevern er et stort system med yrkesgrupper som kanskje vil være ukjente for deg.

Denne delen vil tilby informasjon om psykisk helsevern og annen informasjon som du kan ha nytte av..

Les denne delen hvis du trenger informasjon om …

*  Hva TIPS er

* Folk du sannsynligvis kommer til å møte

* Behandlingsplaner

* Hva slags hjelp du kan forvente å få

* Sykehusinnleggelse

* Taushetsplikt