Få mest mulig ut av møte med hjelpeapparatet

Kanskje du nå sitter med mange spørsmål som du ønsker å få svar på, men så opplever du at du aldri får anledning til å stille dem.

Det kan være mange årsaker til at det skjer. Her er noen av de vanligste årsakene som pårørende har fortalt oss om, og noen strategier for å sikre at du får svar på spørsmålene dine:

Årsak   ”Jeg er ikke sikker på om jeg får lov til å stille dette spørsmålet/få denne informasjonen”

Strategi: Du er en nøkkelperson. Du har rett til å stille spørsmål. Hvis ikke personen du er pårørende til har gitt spesiell beskjed om at de ikke vil at du skal være involvert, skal teamet involvere deg.

Årsak   ”Jeg vet ikke hvem jeg skal spørre om dette”

Strategi: Denne verktøykassen skal hjelpe deg til å finne ut mer om rollene til de forskjellige personene i teamet. Når du er usikker, kan du begynne med primærkontakten, som deretter kan henvise deg til den mest hensiktsmessige personen.

Årsak   ”Jeg får aldri anledning til å møte noen jeg kan spørre”

Strategi: Du kan be om et møte med primærkontakten eller et hvilket som helst annet medlem av behandlingsteamet.

Årsak   ”På møtene glemmer jeg hva jeg skulle spørre om”

Strategi: Noen pårørende synes det er nyttig å tenke gjennom og skrive ned spørsmålene i forkant av møtene.Kari   9-kathleen

Kari hadde en tendens til å skylde på seg selv for at Ola ble syk, og for at hun ikke hadde tatt affære tidligere.

Hun syntes det var vanskelig å forstå hvorfor han hadde utviklet psykose og lurte på om det var noe hun hadde gjort galt. Disse tankene gjorde henne veldig deprimert. Hun ville finne ut mer om hvorfor sønnen hennes var blitt syk. Kari bekymrer seg dessuten over medisinene Ola må ta, for de gjør ham så trøtt og han sover veldig mye. Hun lurer på om han må ta disse i lang tid fremover eller ikke. Hun har kommet frem til følgende spørsmål:


Spørsmål:  Hva tror man er de forskjellige årsakene til psykose?

Hvem kan svare? Primærkontakten

Spørsmål:  Hvor lenge vil Ola måtte ta medisinene?

Hvem kan svare? Psykiateren

Spørsmål: Finnes det en annen medisin han kan prøve, som han kanskje ikke blir like søvnig av?

Hvem kan svare? Psykiateren

Har du noen spørsmål som du ønsker å stille behandlingsteamet?

Vet du hvem som er den beste personen å spørre?

Noter svarene dine i oppgave 33 i kapittel 9.
Last ned: Oppgave 33

Du kan kanskje snakke med REACT-veilederen din eller primærkontakten hvis du er usikker på hvem det er best å ta opp spørsmålet ditt med.