Hva slags hjelp kan du forvente fra behandlingsapparatet ?

Ditt lokale behandlingssted kan informere deg om hvilke tjenester de kan tilby. Nedenfor finner du en oversikt over tjenester som du og din familie kan forvente å få tilbud om.

Du (omsorgsyter/pårørende)                

* Omsorgsoppgaver

* Informasjon om støttefunksjoner, medisinering og behandlingsalternativer.

* Hjelp med tilgang til avlastningstilbud.

* Å bli inkludert i utarbeidelsen av behandlingsplan og eventuell individuell plan

* Praktisk støtte i å sikre ressurser man har krav på.

* Oppsyn med egne psykiske og fysiske helsebehov.

* En tydelig kriseplan (hvem som skal kontaktes og når).

Personen med psykose

* En behandlingsplan.

* Informasjon om tilbud, hjelpefunksjoner, medisinering, behandlingsalternativer osv.

* Hjelp til å forstå og mestre psykiske helseproblemer.

* Somatiske undersøkelser for å sjekke at kroppen din fungerer som den skal.

* Plan for å forebygge tilbakefall.

* Praktisk støtte for å sikre ressurser man har krav på.

* Støtte til å komme i gang med utdanning eller jobb.

* Henvisning til andre spesialisttjenester eller -behandlinger (f.eks. samtaleterapi).

* En tydelig kriseplan.

Hvis du føler at du ikke mottar noen av tjenestene på denne listen, og du ønsker å få tilgang til dem, er det først og fremst primærkontakten som har ansvar for å administrere det.

Du ønsker kanskje å snakke med REACT-veilederen din først, siden han eller hun kan forklare mer utførlig hva hvert av punktene innebærer.