Hvor godt kjenner du behandlingsteamet ditt?

Nå kan du fylle ut oppgave 31 i kapittel 9.
Last ned: Oppgave 31

Fyll ut så godt du kan:

Primærkontakt

Navn

Kontaktinformasjon

Tilgjengelig når

 

Psykiater

Navn

Kontaktinformasjon

 

Andre støttepersoner

Navn

Kontaktinformasjon

Psykologspesialist

Navn

Kontaktinformasjon

Fastlege

Navn

Kontakt

Andre

Navn

Kontaktinformasjon

Andre

Navn

Kontaktinformasjon

Når du har fylt ut det du vet, kan du snakke med REACT-veilederen din om hvordan det gikk.

 

 

Du ser at det er mange forskjellige mennesker inne i bildet, og det kan kanskje virke litt avskrekkende. Det er derfor vi opererer med en primærkontakt, som kan introdusere dere for resten av gruppen. Dette for at opplevelsen skal bli så smidig som mulig for dere.

Dere vil kanskje også notere dere noen andre viktige kontaktpersoner:

Akutt ambulant team/Akutteamet/Kriseteam

Kontaktinformasjon

Tilgjengelig

Har du jevnlig kontakt med andre tjenester?

Navn

Hva gjør de?

Kontaktinformasjon

Tilgjengelig