Pasientombud

Pasientombudet skal bistå personer som opplever psykose og deres pårørende for å:

* Skaffe informasjon.

* Formidle støtte når det skal tas avgjørelser vedrørende helsetilbudet.

* Fremme dine vurderinger i møter.

Hvis du og personen du er pårørende til har forskjellige syn og begge trenger juridisk hjelp, anbefales det at dere snakker med pasientombudet hver for dere.

Du finner informasjon om pasient-og brukerombudet på helsenorge.no