Sykehusinnleggelse

De fleste behandlings- og/eller utredningsløp trenger ikke innleggelse i psykiatriske sykehus. Som hovedregel bør dette gjøres poliklinisk. Der det blir vurdert at det er nødvendig/ønskelig med døgnobservasjoner vil sykehusinnleggelse bli vurdert. Frivillig innleggelse er ønskelig.

Dersom tilstanden er alvorlig og man er til fare for seg selv eller andre kan man også bli tvangsinnlagt i overensstemmelse med Lov om Psykisk helsevern. Dette innebærer at en person kan bli holdt innlagt på sykehuset mot sin vilje.

Dette skal sikre:

* Personens egen helse.

* Personens sikkerhet.

* Andre menneskers sikkerhet.

Personen du er pårørende til vil kanskje være opprørt over å måtte legges inn på sykehus. Du er kanskje i en posisjon der du har måttet be om innleggelse, selv om du vet at det er på tross av hva personen du er pårørende til ønsker. Dette kan være veldig vanskelig for alle parter.

Helsepersonellet bør samarbeide tett med deg når det gjelder behandlingen av personen, hvis da ikke personen spesifikt har gitt uttrykk for noe annet.

Du bør involveres på følgende måter:

* Inviteres til jevnlige evalueringsmøter.

* Oppdateres om endringer, som utskrivelse eller tvangsinnleggelse.

* Få en kopi av alle skriftlige dokumenter som gis til personen du er pårørende til.

Hvis du ønsker å holdes oppdatert på disse punktene, kan det være lurt å gi klar beskjed om det til helsepersonellet, og sørge for at de vet hvordan de lettest kan få tak i deg.