Hvordan kan du være til hjelp?

Det er flere ting du som pårørende kan gjøre:

 • Oppmerksomhet og arbeidstempo
  • Gi personen god tid til å snakke ferdig og til å utføre gjøremål
  • Snakk tydelig, kortfattet og direkte til personen
  • Oppfordre til å gjøre en ting av gangen, unngå multitasking
  • Sørg for rolige omgivelser i situasjoner som krever konsentrasjon
  • Fjern distraksjoner, rot og støy i omgivelsene
 • Innlæring og hukommelse
  • Unngå for mye informasjon av gangen (reduser mengden, del opp i mindre enheter, ett budskap om gangen)
  • Gjenta viktig informasjon flere ganger
  • Snakk om strategier du selv bruker for å huske bedre i hverdagen
  • Oppfordre til bruk av hjelpemidler: kalendere, avtalebøker, digitalklokke eller mobiltelefon med huskelappfunksjon for å holde oversikt over avtaler og gjøremål, post-it-lapper eller notisbøker for å notere beskjeder, dosett til medisiner
  • Hjelp til med å strukturere omgivelsene: heng opp viktig informasjon på oppslagstavle, faste plasser til ting som lommebok og nøkler
 • Problemløsning
  • Hjelp personen til å innarbeide faste rutiner, for eksempel lage skriftlig punktlisteplan for neste dag hver kveld og gå gjennom sammen. Da vil vedkommende være bedre forberedt og unngå stress.
  • Hjelp personen til å beregne hvor lang tid som trengs til et gjøremål eller aktivitet.
  • Forsøk å dele store oppgaver opp i flere små oppgaver
  • Husk å gi positive tilbakemeldinger når ting går bra!
  • Strukturerte problemløsningssamtaler kan hjelpe ved utfordrende problemer:
   Hva er problemet? Drøft alternative løsninger. Prøv ut løsningene. Sjekk ut om de virket.  Prøv eventuelt ut nye løsninger. Ros for innsatsen.

Snakk gjerne med din veileder om hvordan dette kan gjennomføres.

Last ned oppgave 3, kapittel 4a: Problemløsning kognitive vansker

Eksempel på problemløsning:

Hva er problemet: Lise kommer for sent til avtaler på DPS

Drøft alternative løsninger:

 1. Legge inn avtalen på mobilen
 2. Legg inn varsling på mobilen når du må gå hjemmefra
 3. Planlegg hvor lang tid som trenges fra start til slutt
 4. Planlegg hvordan du kommer deg til DPS (buss, bane, bil m.m)

Sjekk ut om det virket: Det er viktig å øve på problemløsning flere ganger. Begynn med enklere problemer før du prøver på mer utfordrende problemer. Store problemer deles opp i mindre for å lykkes.

Man må ofte prøve flere ganger: Ikke gi opp etter et forsøk.

Prøv ut evt. nye løsninger: Hvis det ikke virket kan nye løsninger prøves ut eller at løsningene man har valgt må planlegges enda bedre. Å få hjelp til gjennomføringen kan være fint.

Ros for innsatsen: Det er alltid fint å få ros og det er viktig for motivasjonen uansett om man har fått det til eller ikke. Kognitive vansker beskrives ofte som en skjult funksjonshemming og kan være vanskelig å forstå.

 

 • Sosial kognisjon
  • Snakk om sosiale regler, det vil si hva som er vanlig å gjøre i ulike sosiale situasjoner
  • Øv på å samtale, hva man kan si i ulike situasjoner, hvordan man holder seg til et tema
  • Vær tydelig i forhold til dine egne følelser. Å tolke andres følelser kan være utfordrende for en med kognitive vansker.