Hvordan kognitive vansker påvirker familie og venner

Lises historie

Lise er 22 år gammel. Vi ble fort klar over hva som var hennes psykosesymptomer (mistenksomhet, stemmehøring og mangel på motivasjon) etter at hun kom i behandling. Vi la også merke til at hun strevde med å huske ting, hun glemte ofte avtaler og å ta medisinene sine. Hun brukte lang tid på alt, falt ofte ut av samtale, virket fjern og hørte ikke etter da vi snakket til henne. Vi bekymret oss også over at Lise hadde problemer med å konsentrere seg, hun hadde liksom ikke utholdenhet til noe, ikke en gang til å lese som hun var så glad i før. Hun virket også lite motivert. Hun strevde med dette i lang tid før hun fikk psykosesymptomene.

Dette har ført til mange misforståelser og uenigheter om hvordan vi best kunne hjelpe henne. Vi trodde at det bare var tenåringsnykker og tenkte at det ville gå over hvis hun tok seg sammen.

Øvelse

På hvilken måte er dine erfaringer like eller forskjellige fra dette eksempelet?

I oppgaven i Arbeidsarket: Tanker følelser og reaksjoner finner du også listen over noen av de vanligste måtene kognitiv vansker kan påvirke venner og familiemedlemmer.

Sett kryss ved de punktene som er mest aktuell for deg.

Last ned:  Tanker følelser og reaksjoner

Har du opplevd tanker, følelser eller reaksjoner som ikke står på listen? Noter det gjerne ned.

Nå har du kanskje identifisert noen konsekvenser kognitive vansker kan ha for omgivelsene. Du kan kanskje snakke med REACT-veilederen din om hvilke deler i verktøykassen du bør lese etter denne.

I ressursoversikten kan du finne annen nyttig informasjon.