Hvordan kognitive vansker påvirker hverdagen

Å ha kognitive vansker har stor betydning for hvordan man fungerer i dagliglivet og kan være svært plagsomt og ubehagelig både for den det gjelder og for personer rundt. Fordi den kognitive svikten ikke er så synlig, kan den betraktes som en «skjult» funksjonshemming.

Å oppleve at man ikke klarer å følge med i en samtale, ikke husker hva som blir sagt eller hvilke avtaler man har, fører til at mange blir frustrerte og engstelige.

Det kan påvirke hvor selvstendig man klarer å være og hvordan man fungerer sosialt.

Kognitive vansker kan også medføre at man ikke får brukt evnene sine og at skole eller arbeid blir vanskelig. Andre kan kanskje tenke at personen er lat eller dum.


Eksempler på hvordan det kan oppleves å ha kognitive vansker

  • Når jeg prøver å ha en samtale, mister jeg lett tråden og skifter derfor stadig tema.
  • Det er vanskelig for meg å konsentrere meg, og det oppstår ofte pinlige situasjoner
  • Hvis det er noe jeg skal gjøre har jeg lett for å glemme det. Jeg glemmer hvor jeg har lagt tingene mine og hva jeg egentlig holder på med
  • Hvis jeg har mer enn en ting jeg skal gjøre en dag, går jeg helt i stå. Jeg klarer ikke å organisere meg og kommer liksom aldri i gang
  • Det føles som om tankene mine går sakte og jeg synes det er vanskelig å få til å svare på spørsmål når noen spør meg om noe
  • Ofte er det vanskelig for meg å forstå hva andre tenker og føler

Hvordan er det å ha kognitive vansker?

Hvis du ønsker å sette deg inn i hvordan det er å ha kognitive vansker, er det en god idé å snakke med den som opplever det selv. Disse personene er de virkelige ekspertene.

Oppgave:

Har du spurt den personen du er pårørende til om vedkommende opplever å ha kognitive vansker?

Har personen du er pårørende til fortalt deg hvordan det påvirker vedkommende i dagliglivet?

 

Sammenhengen mellom kognitive vansker og andre faktorer

 

Hvordan påvirker psykotiske symptomer kognisjon?

Selv om noen kognitive vansker blir mer tydelige i perioder med mange positive psykotiske symptomer, forsvinner de som regel ikke helt i perioder uten symptomer. Det betyr at de kognitive vanskene er en sårbarhet som personen og pårørende må forholde seg til også etter at de psykotiske symptomene er bedret. Når det gjelder de negative symptomene (f.eks. initiativløshet og motivasjonsproblemer), har de større sammenheng med kognitive vansker enn positive symptomer (f.eks hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser). Det betyr at personer med mange negative symptomer ofte også har kognitive vansker.

Hvordan påvirker rusmidler kognisjon?

Å bruke rusmidler kan i seg selv føre til at man får redusert hukommelse, oppmerksomhet og arbeidstempo. Hvis man i tillegg har en psykotisk lidelse, kan bruk av rusmidler forverre de kognitive problemene.

Hvordan påvirker medisiner kognisjon?

Noen tror kanskje at det er de antipsykotiske medisinene de bruker som er årsaken til at de har kognitive problemer. Mange opplever å ha kognitive vansker før man starter på medisiner. Kognitive vansker er vanligvis et symptom på selve sykdommen og ikke en følge av medisinbruk. Det er likevel noen unntak. Antikolinerg medisin, som brukes mot enkelte bivirkninger, kan ha en negativ virkning på hukommelsen, mens beroligende medisiner og sovemedisiner kan redusere tempo og gi innlærings- og konsentrasjonsvansker.

Kognitive vansker ved andre psykiske lidelser

Kognitive vansker forekommer ved mange psykiske lidelser som schizofreni, bipolar lidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD og posttraumatisk stresslidelse. Ved noen lidelser som for eksempel depresjon vil vanskene som regel bli mindre i symptomfrie perioder, mens de ved f.eks schizofreni ofte vil være mer stabile over tid.