Informasjonssonen

Kognisjon har med tenkning å gjøre. Det er prosessene vi bruker for å motta, lagre og bruke informasjon fra omgivelsene våre for å styre atferden vår.

Kognitiv vansker er vanlig ved psykotiske lidelser. De kognitive funksjonene som ofte er påvirket er

  • læring og hukommelse
  • oppmerksomhet og konsentrasjon
  • arbeidstempo
  • problemløsning
  • sosial kognisjon, dvs. vansker med å forstå hva andre tenker og føler

Mange kan oppleve å ha kognitive vansker allerede før første psykotiske episode. Noen har milde vansker, mens andre har alvorlige vansker. Noen har vansker på bare ett område, mens andre har problemer på flere. Noen har ikke kognitive vansker i det hele tatt.

I perioder med psykotiske symptomer kan man oppleve at vanskene blir noe forsterket, men i det lange løp er de kognitive vanskene for de fleste ganske stabile.