Tegn på kognitive vansker

Her kan du registrere det du tror ditt familiemedlem strever med. Hvis vanskene er store kan det være nyttig å notere hvilke konsekvenser de har for personen og eventuelt for deg som pårørende.

Noter gjerne i oppgave 1 kapittel 4a: Oppgave Tegn på kognitive vansker

Her kan du registrere vansker du tror ditt familiemedlem strever med. Hvis vanskene er store kan det være nyttig å notere hvilke konsekvenser de har for personen og eventuelt for deg som pårørende (følelsesmessig eller praktisk).


Eksempel:

Ja/nei Konsekvenser for personen Konsekvenser for deg som pårørende
Glemmer avtaler

 

Ja Blir tolket som uinteressert

Blir tolket som lite samarbeidsvillig

Mister muligheter

Blir irritert

Føler på skam

Blir sliten og lei

 

Oppmerksomhets- og arbeidstempovansker

 • Blir lett distrahert
 • Har problemer med å huske innholdet i det man leser
 • Har problemer med å følge med på TV/se film
 • Har problemer med å følge med i en samtale
 • Bruker lang tid på å utføre oppgaver
 • Bruker lang tid på å få sagt ting

Lærings- og hukommelsesvansker

 • Glemmer navn på folk
 • Glemmer tidligere hendelser
 • Glemmer å ta medisiner
 • Har problemer med å huske avtaler
 • Roter bort ting
 • Husker ikke beskjeder eller instruksjoner
 • Har problemer med å lære nye ting

Problemløsningsvansker

 • Virker passiv, har problemer med å komme i gang med aktiviteter
 • Henger seg opp i detaljer og får ikke med seg helheten
 • Gjør ofte ikke ferdig oppgaver
 • Liker ikke rutineforandringer
 • Har problemer med å planlegge
 • Gjør ting på en lite organisert måte
 • Forstår ikke konsekvensen av sine handlinger
 • Gjentar feil og lærer ikke av tidligere erfaringer
 • Prøver ikke alternative løsninger
 • Klarer ikke å holde orden på egen økonomi
 • Har problemer med å beregne tid

Vansker med sosial kognisjon

 • Har problemer med å forstå andres følelser ut ifra ansiktsuttrykk og/eller tonefall
 • Kan si eller gjøre ting som andre reagerer på
 • Har problemer med å delta i sosiale aktiviteter