Viktige budskap

  • Å ha kognitive vansker er ikke det samme som å ha lav IQ
  • Gode søvnvaner, godt kosthold og fysisk aktivitet har en positiv effekt på kognitiv funksjon
  • Bruk av rusmidler kan ha en negativ effekt på kognitiv funksjon
  • Kognitive vansker er vanligvis et symptom på selve sykdommen og ikke en følge av medisinbruk. Det er likevel noen unntak
  • Å ha kognitive vansker betyr ikke at man ikke kan studere eller jobbe
  • Det går an å tilrettelegge ved kognitive vansker
  • Nevropsykologisk utredning kan kartlegge kognitiv funksjon