Ressurser

Nettsteder med informasjon om psykose og hva som kan hjelpe

Psykose-bipolar.no
En nettportal med støtte og råd til personer med psykose eller bipolar lidelse. Også nyttig for familie og venner.

Sehelemeg.no
Et nettbasert læringsprogram om psykose basert på video, tekst og er ment å være et verktøy for å skape gode dialoger

Nettsteder og ressurser rettet mot pårørende

Nær (pårørendeveileder)
Mestringsbok for pårørende

Barn av rusmisbrukere
Chat, nettverk, podcast, støtte og hjelp til deg som har foreldre eller andre nære som sliter med rus

Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester:
Pårørende har rett til involvering og støtte under hele pasient- eller brukerforløpet

Barn som pårørende
Informasjon og støtte til barn som pårørende

Søsken som pårørende
Søsken til barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse må forholde seg til et annet hverdagsliv enn sine jevnaldrende

Foreninger

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Norsk Psykologforening

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Mental Helse

Filmer om psykose og andre nyttige tema

Hva er psykose? 


 

 

Hva skjer i hjernen ved psykose?

Hvordan hjelpe folk som sliter?

Alfred og Skyggen: Om følelser

Om stress og håndtering av stress

Film om selvforstyrrelser