Ressurser

Nettsteder med informasjon om psykose og hva som kan hjelpe

Psykose-bipolar.no
En nettportal med støtte og råd til personer med psykose eller bipolar lidelse. Også nyttig for familie og venner.

Sehelemeg.no
Et nettbasert læringsprogram om psykose basert på video, tekst og er ment å være et verktøy for å skape gode dialoger

Nettsteder og ressurser rettet mot pårørende

Nær  – Mestringsbok for pårørende

Barn av rusmisbrukere
Chat, nettverk, podcast, støtte og hjelp til deg som har foreldre eller andre nære som sliter med rus

Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester:
Pårørende har rett til involvering og støtte under hele pasient- eller brukerforløpet

Barn som pårørende
Informasjon og støtte til barn som pårørende

Søsken som pårørende
Søsken til barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse må forholde seg til et annet hverdagsliv enn sine jevnaldrende

Foreninger

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Norsk Psykologforening

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Mental Helse

Podcaster

Psykopoden (Det medisinske fakultet) Episode 25: Familiearbeid
Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser. Her forteller forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken om hva familiearbeid er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det.

Litteraturhusets podcast: En mor med bagasje: Samtale mellom forfatter Sandra Lillebø, Peter Øvig Knudsen og Finn Skårderud om det å være barn av alvorlig psykisk syke mødre.

NRK sin podcast Ekko Samfunnspodden har også laget en episode om Erik som var 14 år første gang moren hans ble syk. Nå er han 31, og ferdig utdannet psykolog. Først nå snakker de to sammen om hvordan det er å vokse opp med en psykisk syk mor. Hør episoden som heter «Da mamma ble psykotisk» 

Filmer om psykose og andre nyttige tema

Hva er psykose? 

 

 

 

Hva skjer i hjernen ved psykose?

Hvordan hjelpe folk som sliter?

Alfred og Skyggen: Om følelser

Om stress og håndtering av stress

Film om selvforstyrrelser

Hvordan familien kan være en støtte til en person med psykose

Hvordan familiemedlemmer kan hjelpe en person med psykose som ikke har innsikt i egen sykdom.

Hvordan pårørende kan hjelpe et familiemedlem som strever med stemmehøring og vrangforestillinger

Hvordan pårørende kan hjelpe en person som har psykose og strever med negative symptomer.

Hvordan pårørende kan hjelpe en person som strever med plagsomme stemmer og paranoide tanker