Stressmestring – å gjøre ting annerledes

Som ved andre alvorlige sykdommer påvirker psykose alle familiemedlemmer og nære venner. Konsekvensene for deg vil avhenge av hvor alvorlig psykosen er og hva slags relasjon du har til personen som er blitt syk.

I denne delen tar vi for oss noen måter du kan lære deg for å gjenkjenne og håndtere stress på. Som regel vil disse strategiene få deg til å føle deg mindre stresset. Noen ganger vil imidlertid pårørende oppleve et veldig høyt stressnivå, som kan føre til alvorlige episoder med angst eller depresjon. Hvis dette skjer, må du kanskje be om profesjonell hjelp. Du finner informasjon om hvilke tilbud som finnes og hvordan du får tilgang til dem i Del 10 – ”Behandlingsalternativer”