Hvorfor skal du ta vare på deg selv?

Det er ekstremt viktig at du tar vare på deg selv. Noen pårørende føler at de må konsentrere seg fullt og helt om å ta seg av personen med psykose. De bruker ikke noe tid eller energi på egen helse og velvære. Problemet er at det kan føre til negative helsemessige ringvirkninger, som for eksempel søvnvansker, utbrenthet osv. Det kan etter hvert bli en stor påkjenning. På sikt vil du ikke lenger være i stand til å hjelpe personen du er pårørende til, og resten av familien, i like stor grad. Det er viktig for alle at du holder deg så sterk og frisk du kan.

klem-hjertet-ditt