Vanlige konsekvenser av psykose

I tabellen her – som du kan finne igjen i oppgave 25 i kapittel 8 – finner du noen vanlige konsekvenser en psykose kan ha for familiemedlemmer. Har familien din opplevd noen av dette?
Last ned: Oppgave 25

Kryss av hvis du har lagt merke til dette i familien dinHvilket familiemedlem opplevde dette?
Fortvilelse
Tapsopplevelse
Krangling med partner
Mindre tid for seg selv
Møter ikke venner
Tilbringer mer tid med familien
Mindre tid med andre familiemedlemmer
Skyldfølelse
Deltar ikke på sosiale aktiviteter
Unngår å være hjemme
Ensomhetsfølelse
Mangel på romantikk
Endring i kjærlighetsforhold
Følelsen av at situasjonen er utenfor din kontroll
Redd for at noe skal skje med familien
Føler seg ignorert
Mister venner
Angst
Føler seg avvist
Kommer nærmere hverandre enn før
Savner en venn
Føler seg forvirret

Har psykosen hatt noen konsekvenser som ikke står på denne listen?

Hva med andre familiemedlemmer eller nære venner? Hvordan har psykosen påvirket dem?

Du er sannsynligvis veldig opprørt over disse konsekvensene. Det er forståelig og veldig vanlig. Forskning viser at pårørende som gruppe har et høyt nivå av depresjon, angst, belastninger og fortvilelse når noen de har en tett relasjon til blir syke.