Egenevaluering

Noter deg dine refleksjoner rundt spørsmålene nedenfor i REACT – Arbeidsark, oppgave 12 i kapittel 4.
Last ned: Oppgave 12

Tenk på hvilke problemer personen du er pårørende til har som kanskje kan knyttes til negative symptomer.

Mottar du og personen du er pårørende til noen form for hjelp med disse symptomene for øyeblikket?

Hva slags hjelp tror du kunne være nyttig?

Du kan diskutere dette med REACT-veilederen din eller andre aktuelle i psykisk helsevern.