Hvilke sider ved de negative symptomene bekymrer deg mest?

Du kan her gjøre oppgave 11 i kapittel 4 i REACT – Arbeidsark.
Last ned: Oppgave 11

Noter deg det du er bekymret for.

Eksempler:
  • Bekymring for om de negative symptomene vil bli bedre. Hvordan kan jeg håndtere dem?
  • Familien, jobben eller mitt sosiale liv har lidd under at jeg har brukt så mye krefter på å hjelpe personen med de negative symptomene.
  • Personen passer ikke på seg selv og det er fortvilende å se vedkommende slik.
  • Jeg vet ikke om det er latskap, medisinene, depresjon eller positive symptomer. Hvordan kan jeg finne det ut?
  • Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe eller motivere personen.
  •  Jeg blir frustrert på personen fordi det ikke virker som om vedkommende engang prøver.

Du kan gjerne diskutere dine største bekymringer med REACT-veilederen din