Informasjonssone

Negative symptomer er vanlig. Rundt 25 % av alle personer som opplever å bli syke med psykose for første gang vil oppleve dem.

De negative symptomene ved en psykose medfører en endring som hindrer personen i å føle motivasjon for å gjøre hyggelige ting eller til å fullføre en jobb. Dette gjør det mye vanskeligere for vedkommende å føle tilfredsstillelse ved hverdagslige aktiviteter og motivere seg til å gjøre ting. Man forstår fremdeles ikke helt hva som forårsaker denne endringen.

Men man vet følgende:

  • Negative symptomer på sykdom kan ofte være årsak til stor belastning og engstelse for andre familiemedlemmer.
  • Personer med negative symptomer vil kanskje ha behov for praktisk hjelp til å ta vare på seg selv.
  • De trenger at andre mennesker forstår at de negative symptomene ikke skyldes latskap.
  • Negative symptomer kan være vanskelig å skille fra bivirkninger av medisiner (fordi de kan gjøre personen søvnig) og depresjon. I ressursoversikten (del 12 i verktøykassa) får du tips til hvor du kan søke ytterligere informasjon om bivirkninger av medisiner og depresjon.
  • De negative symptomene kan vedvare selv etter at andre symptomer er borte.
  • Negative symptomer kan få personen til å prøve farlige eller ulovlige aktiviteter, som for eksempel å ta narkotiske stoffer. De finner mindre glede i ting de pleide å like og gjøre, og derfor forsøker de å finne noe annet som kan erstatte eller bringe dette frem igjen.