Negative symptomer – Top 10 tips!

Dette er tips som andre pårørende har hatt nytte av. Du bestemmer, bruk det du liker og se bort i fra det du ikke liker.

1. TIPS – ta vare på deg selv

Hvorfor:
Dette problemet kan komme til å vare en stund. For å klare å holde ut, blir du nødt til å utporsjonere kreftene dine.

Fortsett med ting som gjør deg frisk og glad og som ikke påfører deg gjeld. Hold ditt eget liv på sporet. Pass på din egen helse. Hold deg oppdatert på venner, arbeid og familie. Elliots mor og far lærte hvor viktig det var for dem å bo i et hjem der de fremdeles kunne invitere venner på besøk. De er avhengige av omsorgstjenester for å hjelpe Elliot med det praktiske, slik at de fortsatt kan gå på jobb.

2. TIPS – prøv å ikke vise frustrasjon og sinne

Hvorfor
Kraftig uttalte negative følelser øker konfliktnivået og gjør alle mer urolige. Det fører muligens til at ting blir gjort i dag, men det vil kanskje bli vanskeligere neste gang.

Elliots mor syntes det var forferdelig å se på rommet hans, hun klarte ikke å la være å tenke på det som en ”skamplett” og hun klarte ikke å unngå å kjefte på ham. Til slutt ble hun nødt til å akseptere at Elliot gjorde så godt han kunne. Hun plasserte en luftrenser på avsatsen utenfor soverommet hans og ba ham om å holde døren lukket.

3. TIPS – tenk på det større bildet

Hvorfor:
For de fleste innebærer bedring å oppdage gleder i livet og mening med livet. Tilfredsstillelsen ved å gjennomføre hverdagslige oppgaver er ikke nok for å motivere personen. Men vedkommende kan godt være i stand til å finne noe han/hun ”brenner for” og føle glede og mestring ved å gjøre dette.

Faren til Elliot innså at på lang sikt spilte det ikke så stor rolle om rommet var ryddig eller ikke. Det var antageligvis viktigere at Elliot hadde venner og familie rundt seg, og at han drev med ting han likte.

Å dele tilfredsstillelse ved å kunne trene sammen, bidro til at Elliot og faren kom nærmere hverandre, og til at Elliot følte seg satt pris på.

4. TIPS – Prøv å ikke mase

Hvorfor:
Kritikk, masing eller klaging over personens oppførsel kan få vedkommende til å ta seg sammen, men ikke fordi de virkelig har lyst. I tillegg kan psykosen gjøre folk svært følsomme for kritikk, og for mye kritikk vil i noen tilfeller kunne forverre symptomene. Det vil ikke få deg til å føle deg noe bedre heller.

Elliots problemer hadde gjort det vanskelig for ham å forstå at foreldrene først og fremst maste fordi de var bekymret for ham. Han følte seg bare trakassert.

Moren og faren lærte seg å forstå dette og de fant ut hvordan de kunne unngå å irettesette ham for alt han ikke hadde gjort. Samtidig passet de på å rose ham for det han gjorde.

5. TIPS – Belønn all innsats ved å gi ros.

Hvorfor:
Negative symptomer og problemer med tankeprosesser gjør det vanskelig å få ting gjort uten å få beskjed om det. Det er også vanskeligere å huske ting du har lyktes med tidligere.

Gi tydelig og entusiastisk tilbakemelding på suksess og alle forsøk på å nå målet.

Pass på at personen er omgitt av ting som minner ham om alt han har lykkes med.

Elliots mor og far lærte seg å legge merke til når Elliot hadde gjort en innsats med utseendet sitt, når han hadde ryddet eller gjort en hvilken som helst annen aktivitet. Da kunne de si ”du har barbert deg i dag, du er veldig fin,” eller ”jeg la merke til at du satte oppvasken etter frokost inn i oppvaskmaskinen, og jeg er så glad for at du sparte meg for den jobben.”

Moren og faren gjorde en ekstra innsats for å gjøre et nummer av alle de viktige hendelsene i Elliots tilfriskningsprosess. De rammet inn eksamensbevisene fra college-kurset og hengte dem opp på veggen. Det var oppslagstavler på kjøkkenet og på soverommet hans med bilder av ham når han hygget seg på fest, i brylluper og andre familiebegivenheter. Det var lagbilder fra fotballen og squashen.

6. TIPS – Vær veldig tydelig på hva du mener

Hvorfor:
Negative symptomer kan gjøre det mye vanskeligere å være oppmerksom og følge med på og forstå symbolsk tale og kroppsspråk.

Formuler deg med enkle, korte setninger med et klart, utvetydig budskap, for eksempel når du gir en kompliment. (Husk at du må få det til å høres ut som om du mener det.) ”Jeg ble ordentlig glad for at du ryddet rommet ditt.”

7. TIPS – vis vennlighet og forståelse

Hvorfor:
Du vet hvor høyt du elsker denne personen og at du ønsker det beste for vedkommende. Negative symptomer kan imidlertid gjøre det vanskeligere å fange opp og forstå de små tegnene på omsorg og hengivenhet som vi vanligvis tar for gitt.

Hvis du føler at du har mistet den personen som du kjente og elsket:

  • Gjør noe sammen som begge liker: Elliot og faren tok en joggetur sammen.
  • Forsøk å dele det de lykkes med: Det kan fremstå som små ting, men det har også kanskje kostet en kolossal innsats og mot. Vis at du er stolt.
  • Forklar personens problemer for nære venner og familie. Da vil du ikke behøve å komme med unnskyldninger, og det vil bli enklere for andre å forstå hva som foregår.

8. TIPS – Ikke bær byrden alene

Hvorfor:
Negative symptomer kan være veldig, veldig standhaftige. Familiemedlemmer som blir frustrerte, utbrente og sinte risikerer sin egen helse og velvære.

  • Pass på at de som har behandlingsansvaret er kjent med omfanget av personens problemer.
  • Hvis du ikke er fornøyd med behandlingsplanen, så si hva du mener.
  • Sørg for at du får en kartlegging av omsorgsoppgavene dine for å se om du har krav på ekstra støtte.
  • Snakk med andre omsorgspersoner, pårørende og eksperter.

Tommel opp!  thumbnail_liten

9. TIPS. – Forsøk å oppmuntre til en viss grad av struktur og rutine

Hvorfor:
Negative symptomer gjør det vanskelig å utføre daglige gjøremål, som å stelle seg, ta medisiner og overholde avtaler. Forsøk å hjelpe personen med å holde seg til en fast rutine. Det vil være til hjelp for personen du er pårørende til at du overholder denne rutinen selv. En fast rutine som ble delt mellom foreldrene og behandlere hjalp Elliot til å begynne å føle glede og tilfredsstillelse ved livet sitt igjen.

Det var vanskelig for Elliot å gjøre ting uten å måtte bli fortalt hva han skulle gjøre, men når noen hjalp ham med å komme i gang, klarte han å fullføre det. Noen ganger kan det være nyttig å gi en belønning. Holder man rommet ryddig en uke, blir det pizza eller kino i helgen.

10. TIPS – Husk at ingen er perfekte

Hvorfor
Noen mennesker som har opplevd psykose vil måtte slite med negative symptomer og problemene dette fører med seg, hele sitt liv. Selv den beste behandlingsplan og en støttende familie vil kanskje kun løse noen av problemene. Det er viktig å ikke legge for mye press på en person som ikke er i stand til å gjøre det du ber vedkommende om, eller som ikke er helt klar for det ennå. Det vil kunne føre til mer krangling, mer stress, og personen vil kunne bli dårligere.

Noen ganger vil det føles som om du stanger hodet i en vegg og at ingenting du prøver på virker. I slike situasjoner kan det være nyttig å forsøke å opptre avslappet og normalt, og godta personen slik han eller hun er (selv om det kan være lettere sagt enn gjort). Elliots mor og far måtte lære seg å akseptere at han ikke kunne gjøre ting like bra som før.